Friday, April 1, 2011

DOA BA’DA SHOLAT SUBUH ATAU SHOLAT LIMA WAKTU.

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
Ya, llahi limpahkanlah sholawat kepada Muhammad dan keluarganya
Ya,Allah ! Wahai, Yang mengulurkan lidah pagi dalam ucapan fajarnya,
Mengirimkan serpihan-serpihan malam gelap ke dalam redup kegagapannya
Mengukuhkan falak yang beredar dalam ketentuan kisarannya,
Dan memancarkan kecerlangan matahari dengan cahayanya yang menyala !
Wahai Yang mengunjukkan zat-nya
Dan jauh di luar kesamaan dengan makhluk-makhluk –Nya
Dan Maha Mulia, tiada yang menyamai sifat-sifat-Nya!
Wahai Yang dekat pada pikiran yang melintas,
Jauh dari pandangan mata
Dan mengetahui sebelumnya apa yang akan ada!
Wahai Yang telah meletakkan aku pada kenikmatan dalam keamanan dan perlindungan- Nya,
Membangunkan aku pada ni'mat-ni'kmat dan kebaikan yang dianugerahkan-Nya kepadaku
Dan menahan dari padaku cakar-cakar kejahatan dengan tangan-Nya dan kekuatan-Nya !
Ya, Allah, limpahkanlah kiranya sholawat, atas penunjuk jalan kepada-Mu di malam yang paling kelam,
Ia yang berpegang pada tali kemulian yang terpanjang, dari tali-Mu,
Yang kemuliannya terbukti pada puncak bahu-bahu kukuh
Dan yang kakinya terpijak kukuh walaupun tempat-tempat licin di jaman dulu
Dan atas keluarganya, kepada yang baik, yang tepilih, yang saleh,
Dan bukakanlah bagi kami, ya Allah, daun-daun pintu pagi
Dengan kunci-kunci rahmat dan kejayaan !
Kenakanlah kepadaku , Ya Allah, dengan jubah-jubah petunjuk dan kesalehan yang paling cemerlang !
Tanamankanlah, ya Allah sumber-sumber kebesaran dalam tempat pengairan hatiku !
Alirkanlah, ya Allah, karena kebesaran-Mu, airmata duka dari sudut-sudut mataku !
Dan hukumlah, ya Allah, ketidak pedulian dari kekakuanku, dengan kendali kepuasan !
Tuhanku, apabila tidak kau dahulukan aku dengan rahmat dari-Mu dengan taufik yang baik bagiku.
Maka siapakah yang dapat membawaku kepada-Mu pada jalan yang jelas ?
Apabila pertimbangan-Mu akan mengalihkan aku kepada petunjuk hasrat-hasrat dan harapan,
Maka siapakah yang akan menghapus ketergelinciranku dari sandungan-sandungan hawa nafsu ?
Apabila pertolonganMu meninggalkan aku dalam pertempuran melawan nafsu dan setan
Maka pengabaian-Mu itu tentu telah meninggalkan aku kepada kesulitan dan kehilangan
Tuhanku, kau lihat , bahwa aku datang kepada-Mu hanya dari arah harapan,
Berpegang pada ujung-ujung tali-Mu ketika dosa-dosaku telah mengusirkan dari rumah persatuan ?
Maka, betapa buruk bukit yang telah didaki jiwaku-hawa nafsunya !
Celakalah atasnya karena tergoda karena tergoda oleh sangka-sangka dan hasrat-hasratnya sendiri !
Dan kehancuran atasnya, karena keberanian terhadap penghulu dan pelindungnya !
Tuhanku, aku mengetuk pada pintu rahmat-Mu dengan tangan harapanku,
Lari kepada-Mu mencari perlindungan dari hawa nafsuku yang berlebihan
Dan menaruh jari-jari cintaku ke ujung tali-tali-Mu
Maka ampunilah, ya Allah, kecongkakan dan kekeliruan yang telah kuperbuat,
Dan bebaskan aku dari jeritan umbalan jubahku
Karena Engkau adalah penghuluku, pelindungku, penopangku dan harapanku
Dan Engkau dalah tujuan pencarianku dan hasratku pada akhir kesudahanku dan kediaman yang kukuh
Tuhanku, betapa mungkin kau usir seorang pengemis miskin yang lari meminta perlindungan pada-mu dari dosa ?
Betapa mungkin kau kecewakan orang yang mencari petunjuk yang lari memperbaiki diri ke ambang-Mu ?
Betapa mungkin kau tolak orang kehausan yang datang ke kolam-kolam-Mu untuk minum ?
Tak pernah ! Karena kolam-kolam-Mu penuh dengan sulitnya musim kering
Pintu-Mu terbuka bagi yang mencari dan yang hendak masuk
Engkau adalah tujuan permohonan, dan sasaran harapan,
Tuhanku, inilah kendali-kendali jiwaku, aku telah mengikatnya dengan ikatan-ikatan kehendak-mu
Inilah beban-beban dosaku, aku telah menghindarkannya dengan keampunan dan rahmat-Mu
Dan ini adalah hawa nafsuku yang menyesatkan, aku telah mempercayakannya kepada ambang kehalusan dan kebaikan-Mu
Maka jadikanlah pagiku ini, ya Allah, turun kepadaku dengan cahaya petunjuk,
Dan dengan keselamatan, dalam agama dan dunia ! D
an jadikanlah petangku perisai terhadap tipuan musuh
Dan perlindungan terhadap pukulan nafsu yang merusak !
Sesungguhnya engkau kuasa atas apa yang kau kehendaki !
Engkau berikan kerajaan kepada orang yang kau kehendaki,
Dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki
Engkau muliakan orang yang kau kehendaki
Dan Engkau hinakan dari orang yang kau kehendaki
Di tangan-Mu-lah segala kebaikan,
Sesungguhnya Engkau Maha kuasa atas segala sesuatu
Engkau masukan malam ke dalam siang, Engkau masukan siang ke dalam malam
Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati !
dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup
Dan kau beri rizki kepada siapa yang kau kehendaki tanpa batas
Tiada tuhan selain Engkau Maha suci Engkau, bagi-Mu segala pujian !
Siapa yang mengenal kodrat-Mu tanpa takut kepada-Mu ?
Siapa yang mengenal Engkau tanpa terpesona ?
Dengan kekuasan-Mu kau gabungkan yang tak tercerai berai,
Dengan kehalusan-Mu kau kuakkan rekahan siang,
Dengan kemurahan-Mu, Kau sinari selimut malam yang kelam,
Engkau membuat air, manis dan asin, mengalir dari batu-batu keras berkilat,
Dan menurunkan dari awan, air yang banyak tercurah
Dan menetapkan matahari dan bulan sebagai lampu menyala bagi makhluk
Tanpa mengalami lelah, tanpa kesulitan, dalam yang Engkau mulai itu
Maka, wahai Yang sendirian dalam kekusanan dan kebaikan
Dan menguasai hamba-hamba-Nya dengan kematian dan kepunahan
Limpahkanlah kiranya sholawat atas Muhammad dan keluarganya yang bertaqwa,
Terimalah kiranya do'aku, dengarkanlah seruanku,
Wujudkanlah kiranya harapan dan hasratku, dengan karunia-Mu
Wahai, Yang terbaik dari yang dimintai menyingkirkan kesusahan
Tujuan harapan disetiap kesulitan dan kelapangan !
Telah kusampaikan hajatku
Janganlah Kau tolak aku, wahai Tuhanku, dengan berputus harapan atas pemberian-Mu yang mulia
Wahai, Yang Maha Pemurah !
Wahai, Yang Maha Pemurah !,
Wahai, Yang Maha Pemurah !,
Demi Rahmat-Mu, wahai Yang maha Pengasih dari segala yang pengasih !
Dan Allah memberi sholawat kepada yang terbaik dari makhluk-makhluk-Nya, Muhammad, dan semua keluarganya !
Tuhanku, hatiku bertakbir, jiwaku berkekurangan,
Akalku kalah, hawa nafsuku menang,
Ketaatanku sedikit, pelanggaranku banyak,
Lidahku mengakui dosa-dosaku,
Maka apakah yang akan kulakukan ? Wahai, Yang menutupi cacat !
Wahai, yang mengetahui segala yang gaib !Wahai, Yang menyingkirkan kesulitan !
Ampunilah dosa-dosaku, semuanya, demi kesucian Muhammad dan keluarga Muhammad !
Wahai, Yang Maha Pengampun!,
Wahai, Yang Maha Pengampun!,
Wahai, Yang Maha Pengampun!,
Demi Rahmat-Mu, Wahai Yang Maha Pengasih dari segala yang pengasih !.
Amin Yarobbal Aalamin dan kemudian sebaiknya langsung dilakukan sujud syahwi.


Related Post0 comments:

Post a Comment